ELÜS ve Elektronik Platform nedir?

Lisanslı Depoculuk Nedir?
Ağustos 1, 2017
ISIN Kodu Nedir?
Ağustos 2, 2017

ELÜS ve Elektronik Platform nedir?

Ürün İhtisas Borsası: 5174 sayılı TOBB Kanunu kapsamında lisanslı depolarda bulunan ürünlerin alım ve satımının yapılabildiği elektronik borsalardır. Kanun ülkemizde bir Ürün İhtisas Borsası kurulana kadar Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ticaret Borsalarının, Elektronik Platformlarında alım satım yapılabileceğini hükme bağlamıştır. Lisanslı depolarda üretilen ELÜSler yatırımcılar tarafından elektronik platformlarda alınır ve satılır.

ELÜS: Lisanslı depolarda saklanan ürünlerin karşılığında oluşturulan menkul kıymettir. Elektronik Ürün Senetleri lisanslı depolar tarafından üretilir ve yine lisanslı depolar tarafından iptal edilirler. ELÜSler Merkezi Kayıt Kurumunda saklanır, Takasbank’ta el değiştirirler. ELÜS iptali, depoda bulunan ürünün sahibi tarafından fiziksel olarak çıkarılması demektir. Her ELÜS’ün bir ISIN kodu ve bir Son Depolama Tarihi vardır.